Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja


Izpiti in diplome

Analogna in digitalna elektronika

3. semester (3-0-2), predavatelj: izr. prof. dr. Peter Zajec

Vsebina | Študijsko gradivo | Študijske obveznosti | Obvestila

Obvestila

(c) LRT-ME 2014
na vrh