2011

Elektronski vir s programsko nastavljivo izhodno karakteristiko

Electronic Source with Programmable Output Characteristic, [COBISS.SI-ID 8443732]

Dejan Voje
Mentor: M. Petkovšek

Digitalni regulator enosmernega hibridnega filtra

Digital Controller of DC Hybrid Filter, [COBISS.SI-ID 8434004]

Klemen Avguštin
Mentor: P. Zajec

Računalniška kontrola kakovosti tiska

Computer control of printing quality, [COBISS.SI-ID 8438356]

Matej Logar
Mentor: D. Vončina

Avtomatizacija proizvodnje premazov na vodni osnovi

Automation of water-based coatings production, [COBISS.SI-ID 8257364]

Jure Erjavec
Mentor: D. Nedeljković

Uporabniški vmesnik za upravljanje močnostnih pretvornikov

User interface for power converter control, [COBISS.SI-ID 8282964]

Luka Lang
Mentor: D. Vončina


2010

Enofazni razsmernik s prilagodilnim vezjem v Z izvedbi

Single-phase Z source inverter, [COBISS.SI-ID 7822676]

Luka Budin
Mentor: D. Vončina

Enosmerni presmernik z vhodno PFC stopnjo

DC converter with PFC input stage, [COBISS.SI-ID 7793492]

Marko Močnik
Mentor: P. Zajec

Stran je še v delu!


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003