Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja


Izpiti in diplome

Krmiljenje in regulacija elektronsko komutiranih motorjev

predavatelj: D. Vončina

Vsebina

Princip delovanja in fizikalni model enosmernega elektronsko komutiranega motorja s trajnimi magneti.

Princip delovanja in fizikalni model preklopnega reluktančnega motorja. Principi krmiljenja unipolarnih, bipolarnih in bifilarnih izvedb koračnih motorjev. Mostična, polmostična in asimetrična pretvorniška vezja z različnim številom stikalnih elementov za napajanje elektronsko komutiranih motorjev.

Krmiljenje elektronsko komutiranih motorjev. Optimizacija krmiljenja z nastavljanjem kota prevajanja tranzistorjev. Optimizacija navorne karakteristike. Ukrepi za zmanjšanje valovitosti navora.

Senzorji za merjenje vrtilne hitrosti. Brezsenzorske metode za določanje vrtilne hitrosti rotorja. Principi regulacije faznih tokov. Regulacija vrtilne hitrosti z različnimi izvedbami regulatorjev.


(c) LRT-ME 2010
na vrh