Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja


Izpiti in diplome

Bližnjice-študij

Splošne informacije

Laboratorij za regulacijsko tehniko in močnostno elektroniko (LRTME) je eden izmed laboratorijev na Katedri za mehatroniko, na Fakulteti za elektrotehniko. V LRTME se znanstveno udejstvujemo na področju:

  • močnostnih polprevodniških pretvornikov za napajanje elektromotorskih pogonov,
  • procesnih tokovnih in napetostnih virov za potrebe visoko avtomatiziranih merilnih postopkov ter za vodenje sodobnih elektrokemičnih procesov,
  • aktivnih močnostnih filtrov za zmanjšanje harmonskega popačenja v nizkonapetostnem distribucijskem omrežju zaradi množične uporabe nelinearnih bremen,
  • uvajanja novih in izboljšanih krmilno-regulacijskih algoritmov za vodenje različnih vrst elektromotorjev z uporabo sodobnih mikrokrmilniških sistemov.

Obravnavana področja sodijo v danem trenutku med prioritetne nacionalne naloge, saj je njihov skupni imenovalec učinkovita pretvorba električne energije z uporabo sodobnih pretvorniških vezij in kontrolnih mehanizmov. Enako pomembne so aktualne raziskave na področju močnostnih pretvornikov za hibridne pogone vozil in pretvornikov za priklop obnovljivih virov energije v električno omrežje.

 

Plod številnih raziskav, ki so se izvajale s podporo ministrstev in partnerjev iz industrije, so prototipne naprave in večina njih je bila vključena v proizvodne procese. S ponosom lahko zapišemo, da so v številnih napravah uporabljene tudi tehnične rešitve naših diplomantov, magistrov in doktorantov, ki se v času študija spoznajo s posameznimi znanji, ki jih na zaključku študija celovito zaokrožijo. Člani laboratorija namreč zagovarjamo mnenje, da se mora študent v času študija spoznati z realnimi tehničnimi izzivi, tako teoretičnimi kot praktičnimi.

 

 

"Teaching is only demonstrating that it is possible. Learning is making it possible for yourself".
Paulo Coelho

Novice

... ni novic


Izšlo


Errata, 18.1.2021

(c) LRT-ME 2016
na vrh