Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja


Izpiti in diplome

Pretvorniki v močnostni elektroniki

predavatelj: izr. prof. dr. Peter Zajec, soizvajalci: izr. prof. dr. David Nedeljković, prof. dr. Danjel Vončina

Vsebina

Polprevodniški elementi in njihova uporaba v visokofrekvenčnih močnostnih stikalnih pretvornikih. Sodobne topologije pri močnostnih pretvornikih za različne namene, kot so: alternativni viri električne energije, elektrokemični viri (gorivne celice), hibridni pogoni vozil, galvanotehnika, aktivni močnostni filtri, visokodinamični elektromotorski pogoni.

Problemi napetostnih in tokovnih strmin v močnostnem delu pretvornikov, razbremenilna vezja, izkoristki in izgube. Različni principi vodenja polprevodniških pretvornikov: pulzno-širinska modulacija, histerezno krmiljenje, časovno-diskretni princip, modulacija prostorskega vektorja, neposredna regulacija toka.

Prediktivni in repetitivni pristopi k vodenju polprevodniških pretvornikov. Serijski in paralelni pretvorniški sistemi za kompenzacijo osnovne jalove moči in/ali harmonskega popačenja v omrežju ter uravnavanje pretoka moči.

Povratni vplivi polprevodniških pretvornikov na omrežje in njihovo odpravljanje; problemi elektromagnetne združljivosti. Načini razširjanja elektromagnetnih motenj ter ukrepi za njihovo zmanjšanje ali odpravljanje. Merilni sistemi in priprave za diagnostiko prevodnih emisij. Merjenje bližnjih električnih in magnetnih polj.


(c) LRT-ME 2010
na vrh