Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja


Izpiti in diplome

Elektronske napajalne naprave

predavatelj: izr. prof. dr. Peter Zajec

Vsebina

Združitev podsestavov energetske elektronike in podsestavov industrijske elektronike v napajalnih napravah in sistemih s stališča zanesljivega in varnega obratovanja. Podati detajlnejši vpogled v delovanje in načrtovanje stikalnih napajalnih sistemov od izbire močnostnih elementov do optimizacije internih regulacijskih zank. Usposobiti študenta za poglobljeno analizo pretvorniških naprav in za samostojno načrtovanje, realizacijo in optimizacijo stikalnih pretvorniških naprav.

a) Visokofrekvenčni DC/DC pretvorniki. - Detajlna analiza visokofrekvenčnih DC/DC pretvornikov, pretvorniki in z galvansko ločitvijo, pretvorniki z vsiljeno napetostjo, pretvorniki z vsiljenim tokom, resonančni pretvornik, - Stikalne izgube, razbremenilna vezja, prožilna vezja močnostnih stikal, - Zahteve za krmiljenje in regulacijo DC/DC pretvornikov, modulacijski principi, optimizacija regulacijskih zank, - Dimenzioniranje, kriteriji izbire osnovnih elektronskih komponent za obratovanje v stikalnem načinu delovanja, izračun magnetnih komponent, načrtovanje pripadajočih elektronskih vezij za merjenje in obdelavo električnih veličin v pretvorniških vezjih, - Simulacija pretvorniških vezij,

b) Pretvorniška vezja za pogon enosmernega, asinhronskega, BLDC motorja Pregled pretvorniških vezij, analiza delovanja, modulacijski principi

c) Sistemi brezprekinitvenega napajanja (UPS) ter naprav (PFC) in ukrepov (aktivno in pasivno filtriranje) za zmanjšanje onesnaženja omrežja,

d) Elektromagnetna kompatibilnost, izvori in načini razširjanja elektromagnetnih motenj, ukrepi in komponente za zmanjšanje EM motenj (načrtovanje tiskanine visokofrekvenčnih stikalnih pretvornikov, kriteriji izbire in izračun elektronskih komponent za slabljenje EM motenj), postopki in preizkusi ugotavljanja skladnosti z EMC


Študijsko gradivo in obvestila se nahajajo izključno v e-učilnici.

(c) LRT-ME 2010
na vrh