Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja


Izpiti in diplome

Energetska elektronika

poletni semester (4-0-2), predavatelja: prof. dr. Danjel Vončina in izr. prof. dr. Peter Zajec

Vsebina | Študijsko gradivo | Obvestila

Vsebina

Cilj predmeta je pridobiti poglobljena teoretična znanja in funkcionalno razumevanje delovanja ter načrtovanja naprav močnostne elektronike. Specifični pregled klasičnih in sodobnih pretvorniških naprav za pretvorbo električne energije v nizko in visokonapetostnih napajalnih sistemih. Posredovati temeljna znanja o močnostnih stikalih, delovanju in obratovalnih karakteristikah pretvornikov. Usposobiti študenta za samostojno analizo delovanja in obratovalnih lastnosti pretvorniških naprav.

a) Močnostna polprevodniška stikala. Seznanitev z obratovalnimi lastnostmi in karakteristikami močnostnih elementov: diode, tiristorji, GTO, bipolarni tranzistor, MOSFET, IGBT, IGCT.

b) Osnovna pretvorniška vezja in njihovo krmiljenje. Usmerniška vezja z nekrmiljenimi in krmiljenimi stikali, delovanje, obratovalne lastnosti, termično dimenzioniranje, komutacija, določitev zahtev in dimenzioniranje krmilnih vezij, Razsmerniška vezja z naravno in prisilno komutacijo, razvrstitev pretvornikov, Pretvorniki večjih moči, z neposredno pretvorbo električne energije (ciklokonverter, matrični pretvornik), večnivojski pretvorniki, visokofrekvenčni DC/DC pretvorniki.

c) Močnostna razmerja in popačenja napajalnih veličin, faktor moči, krmilna jalova moč, napetostni vdori, višjeharmonske komponente omrežnega toka.

d) Pretvorniške naprave v energetiki, pasivne in aktivne kompenzacijske naprave, aktivni filter.


(c) LRT-ME 2010
na vrh