Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja


Izpiti in diplome

Industrijska elektronika

predavatelj: izr. prof. dr. Peter Zajec

Vsebina

Podaja in usvojitev razumevanja o delovanju, izbiri in dimenzioniranju pasivnih in polprevodniških elektronskih komponent na primeru osnovnih in kompleksnejših vezij s področij merilne, procesne in krmilno regulacijske tehnike. Seznanitev študenta z lastnostmi realnih elektronskih komponent in vezij je osnova za kritično presojo delovanja celotnega mehatronskega sistema in prepoznavo morebitnih napak in odstopanj.

a) Pasivne komponente: upor, termistor, varistor, kondenzator in dušilka: U/I in ostale statične karakteristike. Dinamične in termične omejitve. Kriteriji dimenzioniranja/izbire pasivnih komponent.

b) Lastnosti in karakteristike polprevodniške diode, bipolarnega in unipolarnega tranzistorja. Nadomestna vezja in matematične predstavitve polprevodniških elementov za enosmerne razmere in majhne izmenične napetostno-tokovne spremembe.

c) Operacijski ojačevalnik. Lastnosti idealnega operacijskega ojačevalnika in odstopanja realnega: vpliv končnega ojačenja, vhodne in izhodne upornosti, mirovnega toka, preostale napetosti, slabljenja sofazne napetosti. Osnovna linearna in nelinearna vezja z operacijskim ojačevalnikom: seštevalnik, odštevalnik, integrator, diferenciator, logaritemski in eksponencialni ojačevalnik, množilnik. Pomembna vezja merilne in regulacijske tehnike (tokovno/napetostni in napetostni/tokovni pretvornik, mostična vezja z operacijskim ojačevalnikom, instrumentacijski ojačevalnik, merilnik temenske ter efektivne vrednosti, precizijski polvalni in polnovalni usmernik, referenčna vezja, regulatorji, omejevalniki porasta napetosti, omejevalnik napetosti). Aktivni filtri. Preklopna vezja z in brez preklopne histereze in funkcijski generatorji. Zaporedno in vzporedno vezje stabilizatorja napetosti.

d) Izvedbe in tehnološke omejitve pritrdilne tehnike.


Študijsko gradivo in obvestila se nahajajo izključno v e-učilnici.

(c) LRT-ME 2014
na vrh