Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski - stari (obvestilo)


Izpiti in diplome

Programirljivi krmilni sistemi

poletni semester (2-0-2), predmet iz izbirnega modula C, predavatelj: izr. prof. dr. David Nedeljković

Vsebina | Študijsko gradivo | Obvestila

Programirljivi krmilni sistemi


Redni izpitni roki so objavljeni v sistemu Studis.
(pisni del praviloma ob 9:00, zbirališče pred LES, obvezna prijava na Studis)

Urnik laboratorijskih vaj za ves semester (pdf, 17.02.2020)

Navodila študentom glede vaj in izpitov

Programmable Control Systems - Information for foreign students

Govorilne ure

(c) LRT-ME 2010
na vrh