Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja


Izpiti in diplome

Senzorji in merilni pretvorniki

predavatelj: izr. prof. dr. Peter Zajec

Vsebina

Osvojitev znanj o merilnih senzorjih in pretvornikih, fizikalnih veličinah v električnih motorskih pogonih, regulacijski tehniki in močnostni elektroniki. Kandidati bodo spoznali osnovna prilagodilna vezja, ki omogočajo povezljivost senzorjev v kompleksne merilne sisteme. Cilj je oblikovanje kompetentnega znanja za optimalno izbiro senzorjev ter zasnovo in oceno lastnosti merilnika neelektričnih in električnih veličin.

a) Osnove in pomen senzorjev v močnostni elektrotehniki ter meritve neelektričnih veličin v mehatronskih sistemih.

b) Pretvorniki merilnih veličin: osnovni pojmi in definicije, merilna veriga in definicija njenih sestavnih delov, idealni/realni merilni člen, statična karakteristika, dinamične lastnosti, vplivne veličine, zanesljivost in varnost.

c) Fizikalni opis termično-električne pretvorbe, optično-električne, mehanično-električne, magnetno-električne, kemijsko-električne pretvorbe in ostalih geometrijsko snovnih sprememb, ki se jih izkorišča v sodobnim merilnih členih.

d) Meritve mehanskih in procesnih veličin za aplikacije v pogonskih sistemih in mehanskih konstrukcijah. Merjenje: -geometričnih veličin kot so: raztezek, linearni premik, kot zasuka, število vrtljajev in kotna hitrost, debelina plasti, -sile, tlaka (tekočinski in mehanski merilniki, z uporovnim trakom, induktivni, kapacitivni senzor) in vrtilnega momenta in moči, -mase, -volumskega in masnega pretoka fluidov in sipkih materialov, -temperature (termistorji, Pt uporovni senzorji, termočlen, polprevodniški senzorji), -kemijskih ter snovnih lastnosti, -končna stikala.

e) Problemi galvansko ločene meritve toka in napetosti za regulacijskotehnične namene.

f) Prilagodilna vezja, elektronsko ovrednotenje signalov iz merilnikov napetosti, toka, položaja, hitrosti in pospeška. Zgradba sodobnih merilnih sistemov, uporaba virtualnih instrumentov.


Študijsko gradivo in obvestila se nahajajo izključno v e-učilnici.

(c) LRT-ME 2014
na vrh