Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja


Izpiti in diplome

Analogna in digitalna elektronika

3. semester (3-0-2), predavatelj: izr. prof. dr. Peter Zajec

Vsebina

Namen: Nadgraditi znanja o diskretnih in integriranih, linearnih ter nelinearnih komponentah. Zaokrožitev znanj v smeri povezovanja posameznih komponent v večje sisteme. Poudarek je usmerjen na praktične primere analize in dimenzioniranja osnovnih ter kompleksnejših vezij, ki nastopajo v mehatronskih napravah.


  • Dimenzioniranje pasivnih in aktivnih komponent elektronskih vezij s področja močnostne, merilne in krmilno regulacijske tehnike. Linearni in nelinearni upori, kondenzator. Pulzna obremenitev pasivnih komponent, odstopanja realnih komponent, življenjska doba. Polprevodniške diskretne komponente (dioda, bipolarni in unipolarni tranzistor) v analognih in digitalnih vezjih. Zasnova in dimenzioniranje vezij ter merilno ovrednotenje delovanja.
  • Procesiranje analognih signalov, operacijski ojačevalnik. Osnovna linearna in nelinearna vezja z operacijskimi ojačevalniki. Aktivni filtri, referenčni viri. Stabilizatorji napetosti v analogni izvedbi.
  • Digitalne komponente v logičnih vezjih. Osnovna logična vrata, dekodirniki, multipleksorji in drugi.
  • Diskretni senzorji neelektričnih veličin. Statične in dinamične lastnosti. Kriteriji izbire senzorjev, aplikativni zgledi zasnove in dimenzioniranja senzorskih sistemov. Prilagodilna vezja z diskretnimi in integriranimi komponentami.
  • Sistemsko povezovanje elektronskih podsestavov.

Študijsko gradivo in obvestila se nahajajo izključno v e-učilnici.

(c) LRT-ME 2016
na vrh