Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja


Izpiti in diplome

Digitalno procesiranje v mehatroniki 1

poletni semester (3-0-2), predavatelj: prof. dr. Danjel Vončina

Vsebina | Študijsko gradivo | Obvestila

S pedagoškim procesom pri tem predmetu pričnemo v študijskem letu 2017/2018.

  • Za izpit se pravočasno prijavite na e-študentu.
  • Sledite obvestilom v spodnji tabeli. Pisni del izpita poteka na objavljeni dan ob 9. uri (zbirno mesto pred Laboratorijem za stroje), razen če sprememba ni eksplicitno navedena v spodnji tabeli!

Redni izpitni roki - Digitalno procesiranje v mehatroniki 1
Datum Ura Predavalnica Rezultati Opombe
26.1.2018        
14.6.2018        
29.6.2018        
22.8.2018        
Izredni izpitni rok
       
Kolokvij
       


Razpored za laboratorijske vaje

Program laboratorijskih vaj za poletni semester 2017/18


(c) LRT-ME 2010
na vrh