Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja


Izpiti in diplome

Osnove mehatronike

poletni semester (2-0-2), predavatelj: prof. dr. Vanja Ambrožič

Vsebina | Študijsko gradivo | Obvestila

Študijsko gradivo

Gradivo za predmet je dostopno v spletni učilnici!


Dodatna literatura:

  1. Robert Bishop (editor): The mechatronics handbook, CRC Press, 2002
  2. Godfrey C. Onwubolu: Mechatronics - Principles and applications, Elsevier, 2005
  3. Rolf Isermann: Mechatronics systems - Fundamentals, Springer, 2005
  4. David Bradley et al.: Mechatronics and the design of intelligent machines and systems, Stanley Thornes, 2000
  5. Vanja Ambrožič, David Nedeljković: Uvod v programirljive krmilne sisteme, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2005
  6. Vanja Ambrožič: Mikroračunalniki v močnostni elektroniki, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2001


Predloge laboratorijskih vaj

(c) LRT-ME 2010
na vrh