Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja


Izpiti in diplome

Tehnologija materialov

zimski semester (3-0-1), predavatelj: prof. dr. Danjel Vončina

Vsebina | Študijsko gradivo | Obvestila

Razpored rednih in izrednih pisnih izpitov

  • Za izpit se pravočasno prijavite v Studis-u.
  • Pisni del izpita poteka na objavljeni dan ob 9. uri; zbirno mesto je pred Laboratorijem za stroje, razen če ni v Studis-u objavljeno drugače!

 

Obvestilo


Laboratorijske vaje


(c) LRT-ME 2010
na vrh