Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja


Izpiti in diplome

Tehnologija materialov

zimski semester (3-0-1), predavatelj: prof. dr. Danjel Vončina

Vsebina | Študijsko gradivo | Obvestila

Vsebina

Študenti pridobijo znanje o materialih na področju elektrotehnike in njihovih izdelavnih postopkih.

Poudarek je na doseganju čim boljših specifičnih lastnosti materialov v tehnoloških procesih. Postopki za določanje lastnosti materialov, kristalografija, kovinski materiali, zlitine, hladno preoblikovanje kovin, spajke in spajkalna zaščitna sredstva. Materiali za električne kontakte, kontaktna napetost, termoelektrični pojavi, uporovni materiali, superprevodni materiali. Elektroliza, anodni in katodni elektrolitski procesi, primarni in sekundarni elektrokemični členi, gorivne celice, tehnološki postopki za pridobivanje vodika. Magnetni materiali: razdelitev magnetnih materialov, magnetni moment, magnetna anizotropija, domene in pregrade, izdelavni postopki mehkomagnetnih in trdomagnetnih materialov, primeri uporabe magnetnih materialov. Vrste in izdelavni postopki izolacijskih materialov, vrste polarizacij v snoveh, dielektrične izgube, termoplasti, duroplasti, elastomeri, kompoziti, plini, tekočine, anorganski dielektriki.


(c) LRT-ME 2010
na vrh