Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski - stari (obvestilo)


Izpiti in diplome

Osnove regulacijske tehnike

poletni semester (3-0-1), predavatelj: izr. prof. dr. David Nedeljković

Vsebina | Študijsko gradivo | Obvestila

Osnove regulacijske tehnike


Do celotnega študijskega gradiva lahko dostopate v spletni učilnici eFE.

Rafael Cajhen: Regulacije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1990.

Gradivo in navodila za laboratorijske vaje se nahajajo v spletni učilnici eFE.

Formule, ki jih prejmejo kandidati na pisnem delu izpita (pdf, 01.10.2019)


(c) LRT-ME 2010
na vrh