Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski - stari (obvestilo)


Izpiti in diplome

Osnove regulacijske tehnike

poletni semester (3-0-1), predavatelj: izr. prof. dr. David Nedeljković

Vsebina | Študijsko gradivo | Obvestila

Osnove regulacijske tehnike


Najava 1. kolokvija za 17.04.2019 in 2. kolokvija za 29.05.2019 ob 08:30 v P-11 (pdf, 27.02.2017)

Urnik laboratorijskih vaj za ves semester (pdf, 18.02.2019)

Redni izpitni roki: 28.01.2019, 07.06.2019, 26.06.2019, 02.09.2019
(pisni del praviloma ob 9:00, zbirališče pred LES, obvezna prijava na Studis)
Na pisnem izpitu kandidati prejmejo naslednji list s formulami.

Navodila študentom glede vaj in izpitov

Fundamentals of Control Engineering - Information for foreign students

Govorilne ure

(c) LRT-ME 2010
na vrh